CÁC CÔNG CỤ CỦA CHÚNG TÔI

Khách hàng có thể sử dụng các công cụ mà chúng tôi cung cấp để tiến hành giao dịch.

Các Ngày Lễ

Theo dõi các ngày lễ thế giới có thể ảnh hưởng đến giao dịch và đầu tư của bạn. Bạn có thể xem biểu đồ để biết nếu các thị trường đóng cửa vào các ngày lễ, hoặc thời gian đóng cửa khác với thường ngày, để giao dịch hợp lý.

Rollover

Rollover

Rollover là gia hạn thanh toán (xuất chi) cho một vị thế mở cho đến ngày giao dịch tiếp theo - tương ứng với việc thay đổi hợp đồng đáo hạn trước ngày hết hạn, bằng một hợp đồng mới. Sự khác biệt về giá giữa hai hợp đồng được điều chỉnh.

Cổ tức

Cổ tức là một phần lợi nhuận của một công ty chi trả cho các cổ đông theo lịch thường xuyên. Hai yếu tố quan trọng nhất trong lịch cần được lưu ý là ngày "chia cổ tức" và "thanh toán".

BẮT ĐẦU NHƯ THẾ NÀO

BẮT ĐẦU NHƯ THẾ NÀO

Đăng ký

Điền vào mẫu đăng ký để mở tài khoản iPromarkets và xác nhận email.

Xác minh

Scan và gửi các tài liệu xác minh cần thiết để hoàn tất thủ tục đăng ký.

Nạp quỹ

Nạp quỹ tài khoản của bạn từ số tiền tối thiểu trở lên và bắt đầu giao dịch với các công cụ yêu thích của bạn.