Loading...

Chính sách

Chính sách hoàn tiền

 

Khách hàng có thể rút số tiền còn lại từ tài khoản giao dịch của mình bất kỳ lúc nào. Khi khách hàng gửi yêu cầu đổi quà, iPromarkets sẽ cố gắng xử lý yêu cầu đổi điểm trong vòng một đến hai ngày làm việc. Để đẩy nhanh quy trình, Khách hàng nên đảm bảo rằng mẫu đơn đổi quà chứa các chi tiết chính xác và đã được điền toàn bộ.

iPromarkets phải xác nhận rằng người gửi là Khách hàng trước khi chuyển bất kỳ số tiền nào vào Tài khoản giao dịch của Khách hàng, nếu không Công ty có quyền hoàn trả / gửi lại số tiền đã nhận cho người chuyển theo phương thức tương tự như đã nhận sau khi khách hàng trải qua đầy đủ quy trình KYC theo như chính sách KYC và AML của chúng tôi.

iPromarkets không chấp nhận bất kỳ khoản hoàn trả nào cho một cá nhân hoặc tổ chức mà không trùng tên với cá nhân hoặc tổ chức trên Tài khoản cá nhân trừ khi bộ phận tuân thủ của iPromarkets đã phê duyệt cụ thể khoản thanh toán.

Các sai sót do Công ty thực hiện trong quá trình chuyển tiền sẽ được hoàn trả cho Khách hàng. Điều này được hiểu rằng nếu Khách hàng cung cấp hướng dẫn chuyển khoản sai, Công ty có thể không thể sửa chữa sai lầm và Khách hàng có thể phải chịu thiệt hại.

iPromarkets không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản phí nào do các trung gian và các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác tính bao gồm nhưng không giới hạn ở phí tỷ giá hối đoái, phí rút tiền và bất kỳ khoản phí quản lý nào khác. Để biết thêm thông tin về phí và lệ phí, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng tại support@iPromarkets.com hoặc +61 870 783 607.

 

Huỷ bỏ

 

Khách hàng có thể hủy đơn đăng ký tài khoản của mình bất cứ lúc nào. iPromarkets có thể yêu cầu lý do cho quyết định hủy của khách hàng trong nỗ lực cải thiện các dịch vụ cung cấp cho khách hàng. iPromarkets không được hủy bất kỳ tài khoản nào có số dư tài khoản hoặc vị thế đang mở. Khách hàng phải đổi tiền và đóng các vị thế mở hiện tại trước khi tài khoản bị hủy. Để biết thêm thông tin về việc hủy đơn hàng, khách hàng vui lòng đọc thỏa thuận khách hàng của iPromarkets.