Loading...

ติดตอเรา

รายละเอียดของเรา

มีอถือ

+357 25 262 652

อีเมล:

support@ipromarkets.com

ที่อยู่:

Archiepiskopou Makariou Iii,12, Kristellina Tower, 4Th Floor, Mesa Geitonia, Limassol

ลงทะเบียน

วิธีการเริ่มต้น

ลงทะเบียน

กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชี iPromarkets และยืนยันอีเมลของคุณ.

ทำการยืนยัน

ตรวจสอบโดยการ “scan” และส่งแฟ้มการตรวจสอบความถูกต้องที่จำเป็นเพื่อสิ้นสุดการลงทะเบียน

เงินฝาก

เติมเงินในบัญชีของคุณด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำหรือมากกว่า และเริ่มซื้อขายตราสารที่คุณชื่นชอบ.