Loading...

สินค้า

สินค้าโภคภัณฑ์

สินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรือผลิตภัณฑ์จากเหมืองแร่ แต่ยังรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเป็นจำนวนมากซึ่งไม่สามารถนำไปใช้ในการค้าขายได้ สินค้ามีการซื้อและขายทั่วโลกตามแนวโน้มของอุปสงค์และอุปทานทั่วโลก

เปิดสถานะ Long หรือ Short

ให้บลิการ24/05

มาร์จิ้น ต่ำ

1:100 เลเวอเรจ

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ติดตอเรา

รายละเอียดของเรา

มีอถือ

+357 25 262652

อีเมล:

support@ipromarkets.com

ที่อยู่:

Archiepiskopou Makariou Iii,12, Kristellina Tower, 4Th Floor, Mesa Geitonia, Limassol