Loading...

สินค้า

พันธบัตร

พันธบัตรเป็นคลังที่ออกโดยบริษัทและรัฐบาลที่มีอำนาจสูงสุดเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับโครงการและการดำเนินงาน พันธบัตรไม่มีความผันผวนเหมือนผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา นักลงทุนจะได้รับการจ่ายดอกเบี้ยคงที่หรือแบบผันแปร และจะได้รับการชำระคืนทั้งหมดเมื่อพันธบัตรถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน

สภาพคล่องสูง

ให้บลิการ24/05

ความเสี่ยงต่ำ

1:100 เลเวอเรจ

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ติดตอเรา

รายละเอียดของเรา

มีอถือ

+357 25 262652

อีเมล:

support@ipromarkets.com

ที่อยู่:

Archiepiskopou Makariou Iii,12, Kristellina Tower, 4Th Floor, Mesa Geitonia, Limassol