Loading...

Metatrader 4

ຕາມຮູບແບບຂອງເຮົາ

ການເຂົ້າເຖິງຜະລິດຕະພັນທັງຫມົດຂອງ Ipromarkets ເທິງຮູບແບບ Meta trader4 ສຳລັບລະບົບປະຕິບັດການທຸກໆປະເພດ

Desktop Trader

ການກຳນົດຊອ່ງວ່າງການຊື້ຂາຍຂອງກຸ່ມນັກລົງທຶນແລະເພີ່ມປະສົບການໃຫ້ກຸ່ມຄົນທີ່ເປັນຕົວຊີ້ວັດແລະເສັ້ນສະແດງເຄື່ອງມືອື່ນໆທີ່ມີໃຫ້ໃນMT4

ຄວາມປອດໄພສູງ

ລະບົບການຕອບໂຕ້ທີ່ໃຊ້ງານງ່າຍ

ການປະຕິບັດການເຮັດທຸລະກຳ

ລະບົບການດູດລະຫັດສິນຄ້າ

Mobile Trader

ກຸ່ມນັກລົງທຶນສາມາດຕວດສອບຮູບແບບແຜນການເບິ່ງລາຄາລ່າສຸດແລະການຈັດການຊື້ຂາຍຂອງກຸ່ມຄົນຈາກການໃຊ້ອຸປະກອນ IOS ຫລືAndroid ໂດຍການໃຊ້ແອັບພິເຄຊັ້ນໂທລະສັບມືຖືຂອງຕົວເຮົາເອງ

ຄວາມປອດໄພສູງ

ການຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງກຸ່ມນັກລົງທຶນ

ການເຮັດແບບເວລາຕົວຈິງ

ການວິເຄາະທາງລະບົບເທັກນິກ

Webtrader

ການຊື້ຂາຍໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງຕິດຕັ້ງແອບພິເຄຊັ້ນໃດໆທີ່ເຮົາສາມາດເຂົ້າເຖິງ ເວັບໄຊ້ webtrader ເທິງຊອ່ງທາງໄດກໍ່ໄດ້ທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດທີ່ປອດໄພ

ການເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ

ລະບົບການຕອບໂຕ້ທີ່ໃຊ້ງານງ່າຍ

ການປະຕິບັດການເຮັດທຸລະກຳ

ລະບົບການດູດລະຫັດສິນຄ້າ