Loading...

ຜະລິດຕະພັນ

ດັດຊະນີ

ດັດສະນີຄື ບັນຊີການລົງທຶນຕາມທິດສະດີຂອງກຸ່ມຕະຫລາດການເງິນທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງຫາກກຸ່ມນັກລົງທຶນຕັດສິນໃຈຊື້ຂາຍດັດສະນີ ກຸ່ມນັກລົງທຶນອາດໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫລາດໃນຫລາຍພາກສວ່ນ ແທນທີ່ຈະເປັນພຽງບໍລິສັດບໍ່ເທົ່າໄດແຫ່ງ

ເປີດທຸລະກໍາແບບ Long ຫຼື Short

ຕະຫຼາດທົ່ວໂລກ

ຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນຕ່ໍາ

ອັດຕາສ່ວນ 1:100

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ

ຕິດຕໍ່ທາງເຮົາ

ລາຍລະອຽດຂອງພວກເຮົາ

ມືຖື:

+357 25 262652

Email:

support@ipromarkets.com

ທີ່ຢູ່

Archiepiskopou Makariou Iii,12, Kristellina Tower, 4Th Floor, Mesa Geitonia, Limassol