Loading...

ຜະລິດຕະພັນ

ສິນຄ້າບໍລິໂພກ

ສິນຄ້າບໍລິໂພກສວ່ນໃຫຍ່ເປັນວັດຖຸດິບ ຜະລິດຕະພັນທາງກະເສດ ຫລື ຜະລິດຕະພັນຈາກແຮ່ທາດ ແຕ່ຍັງລວມເຖິງຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດຂື້ນເປັນຈຳນວນຫລາຍເຊິ່ງບໍ່ສາມາດນຳໄປໃຊ້ໃນການຄ້າຂາຍໄດ້ ສິນຄ້ານີ້ມີການຊື້ຂາຍທົ່ວໂລກຕາມແນວໂນ້ມຂອງແຮງການຜະລິດແລະຄວາມຕ້ອງການທົ່ວໂລກ

ເປີດທຸລະກໍາແບບ Long ຫຼື Short

ເປີດໃຫ້ບໍລິການ 24/5

ຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນຕ່ໍາ

ອັດຕາສ່ວນ 1:100

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ

ຕິດຕໍ່ທາງເຮົາ

ລາຍລະອຽດຂອງພວກເຮົາ

ມືຖື:

+357 25 262652

Email:

support@ipromarkets.com

ທີ່ຢູ່

Archiepiskopou Makariou Iii,12, Kristellina Tower, 4Th Floor, Mesa Geitonia, Limassol