Loading...

ຜະລິດຕະພັນ

ຮຸ້ນກູ້

ຮຸ້ນກູ້ເປັນຄັງທີ່ອອກໂດຍບໍລິສັດຫຼືລັດທະບານທີ່ມີອໍານາດສູງສຸດເພື່ອໃຊ້ເປັນເງິນທຶນສໍາລັບໂຄງການແລະການຳເນີນງານ ຮຸ້ນກູ້ບໍ່ມີຄວາມຜັນຜວນຄືກັບຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ. ນັກລົງທຶນຈະໄດ້ຮັບການຈ່າຍດອກເບ້ຍຄົງທີ່ຫຼືແບບຜັນແປແລະຈະໄດ້ຮັບການຊໍາລະຄືນທັງໝົດເມື່ອຮຸ້ນກູ້ຄົບກຳນົດໄຖ່ຖອນ

ສະພາບຄ່ອງສູງ

ເປີດໃຫ້ບໍລິການ 24/5

ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍາ

ອັດຕາສ່ວນ 1:100

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ

ຕິດຕໍ່ທາງເຮົາ

ລາຍລະອຽດຂອງພວກເຮົາ

ມືຖື:

+357 25 262652

Email:

support@ipromarkets.com

ທີ່ຢູ່

Archiepiskopou Makariou Iii,12, Kristellina Tower, 4Th Floor, Mesa Geitonia, Limassol