Loading...

ບັນຊີ

ເຮົາມີບັນຊີຊື້ຂາຍໃຫ້ທ່ານ 4 ປະເພດເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່ານັກລົງທຶນທຸກຄົນສາມາດເລືອກບັນຊີເໝາະມົມກັບຄວາມຕ້ອງການແລະງົບປະມານຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ

Standard

$ 3.000
 • Trading Tools
 • Multiple Currencies
 • Access to All Platforms
 • No Minimum Margin

VIP

$ 10.000
 • Trading Tools
 • Multiple Currencies
 • 24/5 Technical Support
 • Free Consultation

Platinum

$ 25.000
 • Trading Tools
 • Multiple Currencies
 • 24/5 Technical Support
 • Personal Trading Assistant

ວິທີການເລີ່ມຕົ້ນ

ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເພື່ອສ້າງບັນຊີ, IPromarket ແລະເລີ່ມໃຊ້